MichalRusina

Pracovný deň v Matejkove

Pracovný deň v Matejkove

Cesta na chatu

Cesta na chatu

Dvaja Sopľoši

Dvaja Sopľoši

Mama ide bomby

Mama ide bomby

Vraj dva kroky

Vraj dva kroky

Výlet na Pajštún a prvé ťapkanie

Výlet na Pajštún a prvé ťapkanie

Teodor oslavuje rok

Teodor oslavuje rok

Lezenie v K2

Lezenie v K2

Adam a Eva na návšteve

Adam a Eva na návšteve

Malý spachtoško

Malý spachtoško

Blue Monday v utorok

Blue Monday v utorok

Veselý hráč

Veselý hráč

Upršaná Nedeľa

Upršaná Nedeľa

Vychádzka v Jure

Vychádzka v Jure

Multimama Kristína

Multimama Kristína

Quality kontrol-ček

Quality kontrol-ček

Pozrieť starkého

Pozrieť starkého

Logistika a pohodička

Logistika a pohodička

Rozveseliť starkú a kúpiť vozík

Rozveseliť starkú a kúpiť vozík

Ďalšie zúbky idú von

Ďalšie zúbky idú von

Okolo Devínskej Kobyly

Okolo Devínskej Kobyly

Ďalšia brigáda v Juri

Ďalšia brigáda v Juri

Papá už aj kričí

Papá už aj kričí

Späť v Blavke

Späť v Blavke

Detská banda

Detská banda

Meandre Lúžanky

Meandre Lúžanky

Prvého na jednotku!

Prvého na jednotku!

Silvester

Silvester

Smer Železnô

Smer Železnô

Žeby stravý?

Žeby stravý?