MichalRusina

Blog

Braňov guláš

Braňov guláš

Deň začal pohodovým ránom v podkroví. Miško robil po zobudení hotový breakdance na nafukovacej karimatke. Noc mal inak parádnu, spal od 21:30 do 7:00 a zobudil sa len raz, o druhej ráno. Asi ho upokojujú zvuky netopierov chrúmajúcich cvrčkov.

Barbarka s mamou vyrazili na nákup a Michal si zobral drobca s jeho novým macíkom na prechádzku (hore kopcom) a beh (dole kopcom) dolinou. Otočku si dali po troch kilometroch, Michal cítil že to Miško asi dlhšie nedá. Nakoniec sa rozplakal pri studničke, takže dobrý odhad.

Hneď ako dorazili, prišla aj Barbarka a tak bolo o potravu postarané.

Postupne sa začali trúsiť ďalší hostia a Miško všetkých zabával. Pochvalu dostával za neustály úsmev, piskot, otočky a aj držanie hlavičky. My sme zas boli chválení za náš pohodový prístup.

Večer však už bol už ohučaný a stišovanie bolo náročné. Noc tiež ťažšia, aj chladnejšie už bolo.